Toekomstvisie

Hoe zie ik de toekomst ?

Waaraan wil ik verder werken ?

Ik blijf voorop stellen dat de stadsdiensten er primordiaal zijn en moeten zijn voor haar burgers. De oprichting van de dorpsraden in elke deelgemeente en/of deelsector van het stadscentrum is hierin een stap in de goede richting aangezien de (plaatselijke) inwoners mee kunnen denken over de items die zij belangrijk vinden. 

Deze samenwerking mag m.i. evenwel niet ontaarden in ‘privé’ spelletjes ten voordele van gene of deze die toevallig in die DR zetelt, noch mag deze leiden tot een ‘eisende’ opstelling van (leden van) die dorpsraad. Het feit dat de leden van de DR hun plaatselijke noden voorop stellen is begrijpelijk maar een bestuurder moet dit plaatsen t.o.v. het brede plaatje van de stad. Tenslotte zijn in deze ook de financiële middelen van onze stad beperkt.

De DR kunnen prioriteiten leggen inzake bv. aanleg en/of herstelling voet- of fietspaden, extra verkeersdrempels, enz.. maar hun dorp is ook het dorp van vele anderen die daar moeten passeren…

Openbare werken blijven belangrijk. Naar de toekomst toe moet er evenwel meer proactief dan reactief gewerkt worden: we moeten de putten niet alleen vullen, we moeten voorkomen dat er putten komen… Oude straten en vooral de riolering moeten tijdig vernieuwd worden. Vaak gaat dit met overlast gepaard voor de omwonenden maar  men kan nu éénmaal geen omelet maken zonder de eierschelp eerst te breken…

 

De verkeersveiligheid vormt vaak, net zoals in elke stad, een groot probleem. Spijtig genoeg is er een (klein) deel van de bevolking die niet enkel alle regels aan hun laars lappen maar deze daarenboven zeer fel met de voeten treden. Soms zien ze het stadscentrum zelfs als een racecircuit. Deze ‘pipo’s’ (zoals ik ze noem) moeten eruit. Enkel een krachtdadig optreden van de politie kan m.i. hierbij helpen.

 

Netheid en veiligheid blijven is een ander belangrijk item in onze stad. De tewerkstelling van mensen die een leefloon hebben en/of van laag- en ongeschoolden kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Als (ex-)schepen van tewerkstelling heb ik in het verleden hierop reeds gewerkt via o.a. het sociaal impuls fonds, promotie van het technisch onderwijs en de mobiele opleidingen. Een dergelijke tewerkstelling kan evenwel slechts slagen indien deze mensen goed opgevangen en begeleid worden. Hier durft nogal één en ander mis te lopen….

Iedereen is bij ons welkom maar elke nieuwe inwoner moet naast rechten ook op zijn plichten gewezen worden. Nederlands leren is er één van. Zonder taal is er geen communicatie mogelijk en zonder communicatie ontstaan er op termijn problemen.
Misbruiken zoals werkweigering en vooral sociale fraude moeten actief opgespoord en aangepakt worden. Het zijn dergelijke misbruiken die immers ons sociaal zekerheidsstelsel ondermijnen en in gevaar brengen.

Onze jonge inwoners moeten we in onze stad proberen te houden. Dit kan onder meer door de fiscale druk nog verder te laten dalen of op zijn minst te stabiliseren.

Op cultureel en sportief vlak laten we onze stad verder groeien. Onze kunstacademie wordt verder ondersteund en hopelijk zal de nieuwe bibliotheek ons cultureel erfgoed verder versterken.  De voorbereidende werken voor het definitief herstel van het Abtenhuis is volop bezig. Het Koetshuis werd inmiddels reeds gemoderniseerd.

Ons stadion met een nieuwe looppiste is een feit maar ook een bijkomende sporthal is zeker geen overbodige luxe.

Onze plaatselijke middenstand en de vele verenigingen doen onze stad leven en krijgen van het huidige stadsbestuur de nodige ondersteuning.

Op gezondheidsvlak blijft ons ziekenhuis een belangrijke must. Daarnaast zal proactief moeten gewerkt worden aan de opvang en begeleiding van onze senioren. Bijkomende serviceflats zijn zeker noodzakelijk.

GRAAG WERK IK VERDER VOOR ONZE STAD !