Horizon vzw

Horizon v.z.w. bestaat sinds 1978. Het werd opgericht door Erwin Franceus en Marc Van Ongeval.

Op 17 september 1978 werd op de Hoge Buizemont 245 te Geraardsbergen (villa van het sana) gestart met een eerste revalidatiecentrum (het Psy centrum).

In 1980 kwam daar het Centrum voor spraak-, taal-, leer- en gehoormoeilijkheden (Nok centrum) bij en nog later werd De Kim v.z.w. opgericht als onderzoeks- , preventie- en hoorcentrum.

Niemand onder ons had bij de oprichting gedacht dat wij ondertussen zo'n lange weg zouden hebben afgelegd.

Ons centrum stelden bij de oprichting 5 mensen tewerk. Inmiddels is dat meer dan vertienvoudigd.
Sinds de oprichting hebben wij ongeveer 9.000 hulpzoekenden in de mate van onze mogelijkheden geholpen en bijgestaan.

In 1995 namen wij onze intrek in een modern en aangepast gebouw, gelegen Oudenaardsestraat 215 te 9500 Geraardsbergen en in 2010 fuseerden de twee afdelingen (Psy en Nok) tot een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR).

Ons centrum situeert zich in de tweedelijns gezondheidszorg. Dit wil zeggen dat dit instellingen zijn die ambulant hulp (= geen nachtverblijf) verlenen en instaan voor specifieke diagnostiek, begeleiding en behandeling.

Revalidatie staat ook voor integrale hulpverlening. Daartoe beschikken wij over een multidisciplinair team met een medische, paramedische, psychologische, pedagogische en maatschappelijke inbreng. Tevens kan iedereen er het hele jaar door terecht.

Wij werken samen met alle scholen, CLB en andere welzijnsdiensten uit de streek.

Naast onze oorspronkelijke corebusiness van spraak- , taal-, en leermoeilijkheden, hebben we  ons inmiddels ook gespecialiseerd in bepaalde doelgebieden zoals ADHD, autismespectrum-stoornissen, Niet Aangeboren Hersenletsels (NAH), gehoor- en gedragsstoornissen.

Veel van onze initiƫle doelstellingen zijn inmiddels bereikt. Maar er is nog werk .... nog veel werk !
In onze regio zijn er immers nog heel wat noden te lenigen en spijtig genoeg stijgt die vraag nog steeds. Onze lange wachtlijst voor kinderen uit het lager onderwijs is daar spijtig genoeg het concrete voorbeeld van. Het ergste hierbij is dat wij daar machteloos tegenover staan. Zolang de Overheid de wetgeving terzake niet aanpast, kunnen wij geen stap vooruit !

In de toekomst willen we ons verder inzetten om mensen met problemen te helpen.

Wij hopen dat wij verder op uw steun en aanmoedigingen zullen mogen rekenen.

www.horizonvzw.be