2001 

 • Invoering van een nieuwe organisatiestructuur (indeling in departementen met toewijzing van specifieke bevoegdheden) met een nieuw organigram
 • Vernieuwing van het meubilair en de infrastructuur voor het administratief personeel van het OCMW (hard/software, meubilair,...). Er kwam een doorgedreven informatisering voor alle diensten
 • Eerste sterke uitbreiding van de activiteiten en de animatie voor senioren binnen de rusthuizen en het dienstencentrum (De Maretak)
 • Er werd geïnvesteerd in medische installaties, machines en uitrusting om optimale zorg te kunnen bieden
 • Invoering van een nieuw aankoopbeleid
 • Wijkcentrum De Poort werd verder ontwikkeld
 • Kwaliteitszorg werd prioritair (invoeren van een nieuw beleid, aanstellen van een coördinator, er kwam een handboek)
 • Het kinderdagverblijf werd gerenoveerd en kreeg het gepaste materiaal

2002

 •  Opening bijkomende serviceflats op de site Maretak
 • Overdracht van de dienst 100 naar de brandweer
 • Er kwam eindelijk een aangepaste huisvesting voor het administratief en technische personeel
 • Verkoop hospitaalcomplex aan de stad voor huisvesting van de stedelijke academie

2003

 • Gebouw Verhaege werd verkocht aan ASZ
 • Er kwamen renovatie-, herconditionerings- en aanpassingswerken aan rusthuis Denderoord
 • Een vormingsbeleid werd ingevoerd voor de werknemers
 • Cafetaria's van het dienstencentrum De Maretak en rustoord Denderoord werden in concessie gegeven
 • Verdere implicatie van kwaliteitshandboeken, beginnende bij het kinderdagverblijf
 • Er kwamen besparingsmaatregelen van het energiegebruik in het OCMW

2004

 • Een nieuwe secretaris en ontvanger werden aangesteld
 • De exploitatie van de centrale keuken werd overgedragen naar het ASZ
 • Het opnamebeleid voor ouderen werd geoptimaliseerd + het ergo- en animatieteam werd gereorganiseerd. Er werd een semi-professionele wasmachine aangekocht, een composteringsproject werd opgestart en er kwam een senioren internetcafé
 • Rusthuis Denderoord kreeg een nieuwe inkom. Het onderhoudssysteem werd vernieuwd en een familiecontactavond werd ingevoerd
 • Voor wijkcentrum De Poort werden 2 wasmachines aangekocht
 • Er kwam een reglement voor huurtoelage leefloongerechtigden, asielzoekers en vreemdelingen
 • KB maatregelen ter bevordering v.d. maatschappelijke integratie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW (diverse activiteiten – verder uitwijden)
 • Ontwikkeling intranet en website
 • Een kwaliteitshandboek voor de serviceflats werd geschreven

2005

 • Openbare verkoop gronden
 • Erfpacht Gasthuisstraat 6 aan stad – tbv strijkwinkel
 • Groendienst – sociale tewerkstelling – project Grijkoord
 • Mogelijkheid tot installatie digibox in OCMW-instellingen
 • Inrichting van een leslokaal
 • Reorganisatie van het kinégebeuren
 • Aankoop tillift en bijhorigheden in rusthuis Vincent
 • Aankoop evacuatiemiddelen en nieuwe verpleegwagens
 • Aankoop nieuwe droogkast voor De Maretak
 • Herstelling dak De Maretak
 • Invoering van de maretakpas. Site De Maretak is ondertussen een echt woondorp. Niet enkel de bewoners, maar iedereen vanaf 60 of die bruggepensioneerd is kan mits het aankopen van een Maretakpas (kostprijs: 10 euro per jaar) gebruik maken van alle faciliteiten (mensen kunnen genieten van een goede en gezonde maaltijd, kunnen surfen op internet, kranten en tijdschriften inkijken of ontlenen, kunnen deelnemen aan alle animatieve activiteiten, gratis gebruik van maken van de petanquebaan. Er is een polyvalente zaal die gratis gebruikt kan worden door seniorenverenigingen, etc...). Alle 60 bestaande flats hebben een renovatie achter de rug (wie een douche wou heeft een douche gekregen, er kwamen nieuwe kranen, waar nodig kwamen er verfwerken, er kwamen zonneschermen, een kijkgat ter bevordering van de veiligheid, de appartementen kregen een nieuw gemakkelijk slot – zonder sleutel. Er kwamen ook nieuwe energiemeters.
 • Poetshulp. Aanvraag project sociale economie

2006

 • Project Groendienst: samenwerkingsovereenkomst tussen ocmw en vzw Grijkoort
 • Aankoop van 16 borden om cw en rusthuis Denderoord te bewegwijzeren op de openbare weg
 • Organisatie familiecontactavond met Rien Verdult, door psychogerontoloog, Rien Verdult zonder twijfel de vaandeldrager van de belevingsgerichte benadering van dementerenden.
 • Ingebruikname keuken – samenwerking met Medirest
 • Programma Foodware – aankoop pocket pc'
 • Budget 2006
 • In kader van rookbeleid: tekening- en slogan/gedichtenwedstrijd voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van alle basisscholen in Groot Geraardsbergen. Prijsuitreiking 31/05/2006
 • Door het Technisch instituut Sint-Jozef wordt een dossier ingediend voor het verkrijgen van subsidies via de Koning Boudewijnstichting. Bedoeling is, indien de subsidie verkregen wordt, hiermee pc's aan te kopen voor dienstencentrum "De Maretak".
 • Toepassing van het sectoraal akkoord 2005-2007 die een verhoging van de eindejaarspremie en de maaltijdcheques voorziet
 • Uitbreiding fietsvergoeding tot alle niet-gemotoriseerde verplaatsingen
 • Samen aankoop elektriciteit gemeente en ocmw
 • ICT-aankopen. 15 Printers
 • Aankoop kinémateriaal voor rh Vincent en rh Denderoord ter vervanging van sterk verouderd materiaal
 • Aankoop evacuatiemiddelen voor bewoners rh Vincent en rh Denderoord
 • Aankoop crisiswoning
 • Deelname sportdag voor ambtenaren
 • Deelname werelddag antitabak
 • Afsluiten van gebruiksovereenkomsten met Natuurpunt
 • Anti-tabakdag op 31/05/2006