Onderwijs

 • Bij mijn aantreden in 1996 had de muziekacademie vooral t.g.v. een slechte behuizing zware moeilijkheden. De samenwerking met de directeur was prima maar zijn mogelijkheden werden onder de vorige besturen te beperkt gehouden.
 • Zeer snel loste ik dit probleem op door via de stad een gebouw aan te kopen en te renoveren.
 • Tegelijk begonnen we met de uitbreiding van het aanbod via nieuwe cursussen:
 • Initiatie cursussen voor muziek, woord en dans voor kleuters vanaf 4 jaar
 • Nieuwe instrumenten zoals accordeon, elektrische gitaar & orgel.
 • In 1994 werd onder mijn impuls de kunstacademie opgericht (tekenen, schilderen en beeldhouwen).
 • In 2001 konden wij starten met een afzonderlijke dansschool. Hier werd vooral onderwezen in modernere dansen zoals jazz en tapdans. Een nieuwe afdeling Razzle dazzle (aan de nieuwe sporthal) was geboren.
 • Dit alles leidde ertoe dat wij van 396 leerlingen in 1996 stegen naar 1300 in 2001.
 • De muziek- en kunstacademie was gemoderniseerd en in volle bloei toen ik mijn schepenambt overliet aan collega Van Der Maelen Francine.
 • Sociale huisvesting:
 • Velen hebben het geprobeerd maar niemand was het gelukt: het Fort VanDerHaegen in de Gasthuisstraat doen verdwijnen.
 • Dit was al jaren een schande voor onze stad. De mensen leefden er in piepkleine huisjes zonder enige nutsvoorzieningen. Zo was er bv. slechts 1 toilet (buiten !) voor 10 huisjes !
 • Onder mijn schepenambt kon ik de eigenaar tot afbraak dwingen. De bewoners werden opgevangen via de sociale huisvestingsmaatschappij.
 • Via o.a. het Sociaal Impuls Fonds (SIF) werden heel wat premies in het leven geroepen om sociale noden te (helpen) ledigen.
 • Ook werd gestart met de inventarisatie van onaangepaste woningen in onze stad. Zware taksen werden opgelegd zodat vele van deze woningen stilaan maar zeker uit ons stadsbeeld verdwenen of gerenoveerd werden.
 • De woon-info dienst werd onder mijn impuls opgericht.

Sociale zaken

 • Via het SIF werden vele projecten opgestart.
 • De strijkwinkel werd onder mijn impuls opgestart in 2000.
 • De welzijnsraad werd opgericht en samengesteld.
 • Burgerlijke stand & bevolking:
 • De huwelijksceremonie werd in eer hersteld. Dit was herleid tot een in & uit het stadhuis zonder enige aandacht voor het belang van die dag voor het bruidspaar en familie.

Toezicht ocmw

Vanaf 1999 actieve deelname aan de werkgroepen en comité ter voorbereiding van de fusie tussen de ziekenhuizen van Aalst, Wetteren en Geraardsbergen.
De fusie werd een feit vanaf januari 2001.