Tewerkstelling

 • Grondig onderzoek en nulmeting inzake de werkloosheid te Geraardsbergen inzonderheid de jeugdwerkloosheid.
 • Oprichten van een VERSTEL atelier waar men met dienstencheques terecht kan voor kleine herstelling aan kledij en ander textiel.
 • Oprichten mobiele opleidingen. Reeds georganiseerd : opleidingen metselen, computer basiskennis, poetshulp, social profit zoals verzorgende, logistiek helper, ..
 • Promotiecampagne Technisch & Beroepsonderwijs. Dit aangezien we in onze Stad veel laag- en ongeschoolde jonge werklozen kennen.
 • Organiseren mobiele opleidingen/vormingen social profit
 • Organiseren mobiele opleidingen/vormingen klusjesman

Huisvesting

 • Grondig onderzoek en nulmeting inzake de huisvesting te Geraardsbergen inzonderheid de sociale huisvesting
 • Maatregelen rond inbraakpreventie met o.a. een grondige herziening van het reglement en het optrekken van de premie tot 200 euro.
 • Opsporen leegstaande en verwaarloosde woningen in eigen beheer
 • Aanmaak register van woningen die te huur staan
 • Samenwerkingsverband met Zottegem (GEZO project) ivm leegstand en renovatie woningen
 • In samenwerking met het AGB het oprichten van een klusjesdienst, gericht op de renovatie van leegstaande woningen

Kunstonderwijs

 • Nieuwe cursussen inzonderheid gericht naar volwassenen en vooral naar senioren.
 • Starten met het renovatiedossier van het gebouw.
 • Stadskernhernieuwing:
 • Starten met het renovatiedossier van de stationssite.
 • We zijn de eerst erkende KUNSTacademie in Vlaanderen
 • We zijn de enige academie die de 5 kunstrichtingen (muziek, woord, dans, beeldende kunst en circuskunsten) in één stad kan aanbieden
 • Verregaande samenwerking met de lokale lagere en middelbare scholen. In dat kader zullen er 'kunstweken' (cfr. bosklassen) ingericht worden.
 • De renovatie van ons prachtig gebouw in de Grote straat is eveneens gestart (juli 2010). Binnenkort krijgen de afdelingen beeldende kunst en dans hun vaste (nieuwe) stek.
 • Renovatie kunstacademie: nieuwe danszalen en nieuwe lokalen voor de afdelingen beeldende kunsten
 • Opnieuw de kaap van de 2.000 leerlingen overschreden

Stadskernhernieuwing

 • Het subsidiedossier mbt de renovatie van de Oudenbergsite is eindelijk rond. Er werd ons een ruime subsidie toegekend.
 • Inmiddels is ook een akkoord bereikt met de Lijn en de NMBS voor de heraanleg van de stationsbuurt
 • 2007: februari t/m juni wekelijks de vrijdag van 10u - 11u30 in bureel 0.06 in het AC (Administratief Centrum) behalve tijdens de schoolvakanties.