Openbare Werken

 • Aanleg nieuwe voetpaden in o.a. Boelarestraat, Zonnebloemstraat, Wallestraat, deel Groteweg, Kampstraat
 • Grondige renovatie van wegen in o.a. Neerstraat, Molendijk, Denderstraat, Abdijstraat, Bovenkassei.
 • Binnenkort starten we met de Oude Steenweg, de Buizemontstraat en de Acrenstraat.
 • Vernieuwen van betonvakken in vele straten op ons grondgebied.
 • Per trimester is er overleg met alle nutsmaatschappijen zodat de werken op elkaar beter worden afgestemd en aldus de overlast voor de bevolking wordt beperkt.

Mobiliteit

 • Tweemaal per maand overleg met de werkgroep verkeer waarin o.a. de vragen van inwoners en van de dorpsraden behandeld worden.
 • Invoering zone 30 in het stadscentrum en in bepaalde dorpskernen.
 • Plaatsing van octopus installatie aan bijna elke school. Een schoolroutekaart is in opmaak.
 • Blue bikes vanaf het najaar 2015 nu ook in onze stad beschikbaar.

Stadspatrimonium

 • Renovatie van het Koetshuis.
 • Renovatie van de voorgevel en dak van het OLV Hospitaal waarin de kunstacademie is gevestigd. Renovatie ook van diverse bijkomende lokalen in de kunstacademie.
 • Alle huisjes op de vele kerkhoven werden volledig gerenoveerd.
 • Renovatie van het oud kerkhof te Viane.
 • Aanbestedingsdossier is in opmaak voor de volledige renovatie van het Abtenhuis.
 • Renovatie oud gemeentehuis te Grimminge.
 • Renovatie van de Oudenbergsite en aanleg bijkomende parking.